Bursluluk KoşullarıBurs oranları eğitim-öğretim ücreti için geçerlidir.
Burs, kardeş indirimi vs. gibi indirimlerden sadece bir tanesi uygulanır.
Bu bursluluk sınavı 2017-2018 eğitim öğretim yılı için geçerlidir.
Çamlıca okulları her yıl bursluluk yapmayı ilke edinmiştir.
Devlet teşviği olan veya teşvik çıkan öğrencilerin kazandığı burs indirimi Eğitim ücretinden, yani Devlet teşviği düştükten sonraki kalan eğitim ücreti üzerinden burs indirimi uygulanır.
Burs oranı her öğrenci için en fazla %30’dur.Ancak okul idaresi öğrencinin gerek başarısı ve gerekse öğrenci ve velisinin okul dokusuna uyumunu göz önünde bulundurarak bu oranı %100’e kadar çıkarabilir. Bu uygulama kıyaslama yapılamaz. Tamamı okul idaresinin inisiyatifindedir.
Sınav ücretsizdir.
Burs indiriminden okul not ortalaması 95 ve üzeri olan öğrenciler yararlanabilir.
Burs indirimi Mart ayının son gününe kadar geçerlidir. Okul idaresi bu süreyi uzatma yetkisine sahiptir.