ADAB-I MUAŞERET

ADAB-I MUAŞERET

Çamlıca Okulları’nda bir ilke imza atarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.

 

 Milli ve toplumsal görgü kurallarımızı evrensel görgü kurallarıyla harmanlayarak verdiğimiz Adab-ı Muaşeret derslerinde, kendi değerlerini hayatın her alnına yansıtan çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Öğrencilerimize Türkçe dersinde iletişimin Adab-ı Muaşeretini öğretirken, fen bilimleri dersinde bilmi ve bilgiyi insanlık yararına ahlaklı şekilde kullanmayı, spor derslerindeyse erdemli bir sporcu olmayı öğretiyoruz.

 

Haftada bir saat uygulamalı olarak Adab-ı Muaşeret kurallarının işleneceği derslerimizde büyüklerle iletişim ve saygı, toplum içinde davranış ölçüleri, dünya yemek kültürleri ve yemek adabı, bilinçli ve ölçülü sosyal medya kullanımı ve sosyal medya adabı gibi konularda eğitim veriyoruz.