Rehberlik Servisi Hizmetleri


Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:


Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun envanterlerin uygulanması.

Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaları, doğal gözlem, sınıf içi gözlem,  oryantasyon, konsültasyon yapılması.

“Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Siber Zorbalık” gibi konularda seminer çalışmalarının yapılması.


Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 

Öğrencilerimizle yapılan tüm çalışmalarda velilerimizle işbirliğiyle çalışmalar yapılır. Bu doğrultuda;

Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması,

Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri,

Aile içi iletişim,

Sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için öğretmenle birlikte işbirliği yapılması.