Lise

Lise

Özel Çamlıca Fen ve Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girecektir.


Özel Çamlıca Okulları olarak "Eğitim, insanın mutluluğu için vardır." ana düşüncesinden yola çıktık. Bugünün gençlerini geleceğe hazırlarken kararlılıkla ilerlediğimiz bu yolda hedefimiz

 

çocuklarımızın;

·         Toplumsal duyarlılığı olan, 

·         Verimli ve mutlu bir yaşam için gerekli nitelikleri kazanmış, 

·         Bireysel farklılıklarıyla toplumda iz bırakan, 

·         Yeteneklerini yaşamı için artı değer olarak kullanabilen, 

·         Ulusal ve evrensel değerlere saygılı, 

·         Hedefleri olan, 

·         Üretken, başarılı, kararlı, 

·         Geleceğin dünyasında etkin, 

·         Yapıcılıklarını yalnız kendi varlıkları için değil, içinde yaşadıkları toplum ve dünya için kullanma becerisi kazanmış, bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

 

Eğitimci olarak belirlediğimiz bu hedefe ulaşabilmek için üç aşamada başarılı olacağız:

 

Birincisi, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfedebilmeleri ve doğru alan seçimi yaparak, kişilik özelliklerine uygun olabilecek mesleklere yönelebilmeleri için rehberlik etmek; ikincisi, bunun için gerekli akademik alt yapıya sahip olmalarını sağlamak; üçüncüsü ise " Meslek sahibi olarak: Ne mutlu bana ki yarın yine işime gideceğim." diyebilen bireyleri topluma kazandırmaktır.

 

Okulumuzdaki eğitimin temelleri; tüm birimlerin işbirliği, kişiler arası olumlu ilişkiler ve okul kuralları konusunda hoşgörü sınırları içerisinde ortak tutarlılık ve disiplini sağlayarak öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmek üzerine oturtulmuştur.

 

Çamlıca Lisesin’de öğrencilerimizi ileri İngilizce düzeyine ulaştırabilmek öncelikli hedeflerimizdir. 

 

Lisemizin 9.sınıfına başlayacak öğrencilerimiz İngilizce düzey belirleme sınavına katılırlar ve İngilizce yeterlilik düzeylerine göre düzenlenen seviye sınıflarında planlanan yabancı dil eğitim programını takip ederler. Çamlıca Lisesi’ni bitiren öğrencilerimiz isterlerse, eğitimlerine yurt dışındaki üniversitelerde de devam etme şansına sahiptirler. Bunun için gereken, uluslararası geçerliliği olan IELTS sertifikası alabilmeleri için öğrencilerimize özel yabancı dil eğitimi verilmektedir. 

Ayrıca Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı FCE sınavı sonunda sertifika alan öğrencilerimiz yurt içindeki üniversitelerin Hazırlık Baraj sınavı’na katılmadan doğrudan 1.sınıfa kabul edilirler. 

Aynı zamanda yurtiçi üniversitelere devam edebilmeleri için üniversite sınavı hazırlık çalışmaları, lisemizin her aşamasında sistematik bir şekilde yapılmaktadır.

Eğitimin temellerinden biri de her öğrenciyi kendi potansiyelini en üst düzeyde kullanabilir hale getirmek ve düşünce becerilerini kazandırabilmektir. Bu nedenle aktif öğretim metotlarını uyguluyor ve tam öğrenme modelini gerçekleştiriyoruz.Yorum yapabilmek, seçici sınav sisteminde başarıyı getiriyor. Geniş soru bankamızdan ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından seçilen soruların güvenilirlik ve geçerliliği bilimsel yöntemlerle destekleniyor.Görsel ve işitsel destek verileri ile öğretimin etkinliğini arttırıyoruz.

Okulumuzda MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği uygulanmakla birlikte öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilgilerini arttıracak akademik programlara da yer verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz akademik destek çalışmalarına katılabiliyorlar. Bu alandaki çalışmalarımız iki kategoride yapılıyor:

1. AGEÇ ( Akademik Geliştirme ve Eğitim Çalışmaları)

Akademik yönden daha üst düzeye ulaşmak isteyen başarılı öğrencilerimiz için oluşturulan bu çalışma ücretsiz alternatif bir programdır.

2. ABAÇ ( Akademik Başarıyı Artırma Çalışmaları)

9. ,10. , 11. ve 12.
 sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimizin bilgi eksiklerini giderebilmek ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olabilmek amacıyla oluşturulan ücretsiz kurs niteliğinde olan çalışmadır.

Akademik çalışmalarımız paralelinde ; AB Genel Eğitim SOCRATES Programı çerçevesinde uygulanan COMENIUS 1 (Okul Ortaklıkları) kapsamında öğrencilerimiz kendi yaşıtları ile ortak uluslararası projeler hazırlıyorlar.Bunu gerçekleştirirken hem yabancı dillerini geliştiriyor hem de kendi kültürlerini benimserken farklı kültürlere saygıyı ve AB vatandaşlığını yaşayarak öğreniyorlar.

Öğrencilerimizin, akademik alanda ulaşabilecekleri en üst düzey başarıyı hedeflerken, onların kişilik gelişimlerini göz ardı etmiyoruz.

 

ÖZEL ÇAMLICA OKULLARI’NDA GENÇLER BİRİKİMLERİ İLE GELECEKLERİNİ YAPILANDIRIYORLAR.